Mobilné meracie zariadenie na vozidlá

Členovia riešiteľského tímu navrhli, implementovali a otestovali nové meracie a testovacie hardvérové zariadenie určené pre nasadenie do prepojených a autonómnych vozidiel. Toto zariadenie bolo inštalované do štandardného strešného boxu, ktorý je možné umiestniť na vozidlo s príslušným nosičom. Vyvinuté zariadenie v sebe integruje hlavný počítač, na ktorý je pripojených množstvo rôznych meracích senzorov pre snímanie obrazových (kamery) a laserových (LIDARy) informácií, ktoré dávajú vozidlu informáciu o situácii okolo vozidla. Rovnako je vybavený príjmom presných navigačných signálov (GPS senzor), aby vozidlo malo k dispozícii svoju polohu. A nakoniec obsahuje sadu komunikačných modulov (pripojenie do 4G a 5G siete, Iridium siete), ktoré vozidlu poskytujú rôzne ďalšie informácie (napr. mapy, informácie o značkách, stave ciest, ostatných vozidlách v okolí a pod.) a súčasne umožňujú realizovať merania dostupných prenosových technológií a ich kvalitu. Strešný box podporuje rôzne typy osobných vozidiel a implementované zariadenie dokáže komunikovať s vozidlom cez zbernicu CAM.

Vyvinuté zariadenie integrované do strešného boxu umožnilo realizovať a testovať prejazdy autonómneho vozidla cez definované trate. Tieto testy sa uskutočnili v motoristickom areáli Slovakia Ring.