Súbory nameraných dát z reálnej premávky

Vyvinuté zariadenie integrované do strešného boxu bolo ďalej využité pri meraní v reálnych podmienkach. Členovia riešiteľského tímu zrealizovali jazdy po rôznych cestách v mestských (Bratislava) aj prímestských oblastiach a snímali a ukladali merané údaje. Tým sa získalo veľké množstvo údajov zo senzorov a komunikačných modulov, ktoré reprezentujú situáciu v aute aj v jeho okolí v každom okamihu jazdy. Tieto dáta sú postupne spracovávané a analyzované a výsledky sú už aj publikované prípadne v procese publikačného schvaľovania. Vzhľadom na veľké množstvo týchto dát ich analýza bude pokračovať naďalej. Vybraný súbor nameraných dát je pripravený na zdieľanie so širokou verejnosťou ako dataset. Pri analýze nazbieraných dát bol využitý aj predplatený výpočtový výkon na verejnom klaude. Bol využitý na realizovanie výpočtovo náročných úloh na báze prostriedkov umelej inteligencie v rámci výskumu nových metód, algoritmov a protokolov aplikovaných v autonómnych vozidlách na zvýšenie efektívnosti dátových komunikácií, inteligencie vozidiel a celkovej bezpečnosti cestnej premávky.