Laboratórium Automotive innovation lab

Riešiteľský tím v rámci spolupráce s firmou Ericsson vybudoval laboratórium mobilných 5G sietí priamo na svojom pracovisku. Toto laboratórium poskytuje reálnu privátnu 5G sieť. Umožní realizovať rôzne typy experimentov, ktoré integrujú vzájomnú komunikáciu prepojených aj autonómnych vozidiel ako aj komunikáciu týchto vozidiel s pevnou infraštruktúrou. Rovnako toto laboratórium umožní študentom a výskumníkom vykonávať analýzu a výskum 5G komunikácií vo VANET sieťach.