Laboratórium pre simuláciu komunikácie v dopravných scenároch

Bolo vyvinuté vzdialené virtuálne laboratórium (nástroj) pre simuláciu dopravných scenárov.

V tomto laboratóriu si používatelia môžu navrhnúť vlastný scenár dopravnej situácie a súčasne nakonfigurovať rôzne typy V2X komunikácií ako aj rôzne topológie pevnej sieťovej infraštruktúry. Navrhnutý scenár je možné priamo aj odsimulovať v tomto laboratóriu a potom vyhodnotiť získané výsledky. Laboratórium je postavené na simulačnom nástroji ns-3.