Laboratórium/nástroj pre analýzu dopravných situácií a sietí

Bolo vyvinuté vzdialené laboratórium (nástroj) pre analýzu dopravných situácií a sietí.

Toto laboratórium poskytuje používateľom (študenti, výskumníci, záujemci) možnosť vizualizovať správanie sa a priebeh navrhnutej dopravnej situácie (navrhnutá/reálna cestná sieť s vozidlami, križovatkami, semaformi). Používatelia majú možnosť riadiť priebeh zvolenej simulácie a vyhodnotiť výstupy simulácie dopravnej situácie na jej konci. Laboratórium je postavené na nástroji SUMO.

Kapusta Jerguš, Trúchly Peter: Web-based Visualization and Control of Traffic Simulation, 21st International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), October 26-27, 2023, pp. 277-282, doi: 10.1109/ICETA61311.2023.10344055