Laboratórium pre analýzu satelitných navigačných systémov

Bolo navrhnuté a implementované vzdialené laboratórium pre výučbu, testovanie a meranie presnosti určenia polohy pomocou existujúcich satelitných navigačných systémov (GPS, Glonass, Beidou a Galileo), čo je základom pre fungovanie autonómnych vozidiel. Laboratórium je dostupné cez web a študenti tak môžu realizovať merania a cvičenia na navigačných systémoch aj v prípade pandemickej situácie (dištančnej formy výučby).

Laboratórium je dostupné na tejto linke. (V súčasnosti prechádzame na novú verziu, preto, prosím, ospravedlnite občasné výpadky.)