Vyvinuté učebné texty

Bol vytvorený učebný text s názvom Kybernetická bezpečnosť automatizovaných vozidiel – technické aspekty. Učebný text pojednáva o úrovniach automatizovanej jazdy, prostredí prepojenej dopravy, senzorickom a technickom vybavení automatizovaných vozidiel, spoľahlivosti a kybernetickej bezpečnosti autonómnych vozidiel, štandardoch a útokoch na autonómne vozidlá.

Bol vytvorený učebný text s názvom Základy databázových systémov. Databázové systémy sú implementované aj v architektúrach VANET sietí až po úroveň autonómnych vozidiel, ktoré rovnako potrebujú ukladať rôzne typy údajov o vozidle, dopravnej situácii a pod. Materiál sa venuje relačným databázam, jazyku SQL, správe dát v databázovom systéme a transakciám.