Portál projektu a webový študijný materiál

Bola vytvorená webová stránka projektu pre propagáciu jeho zamerania a cieľov, jednotlivých výsledkov a výstupov.

Z webovej stránky projektu je dostupný aj vyvinutý webový materiál orientovaný do sietí typu VANET pojednávajúci o charakteristike a architektúrach sietí VANET, koncepcii digitálneho dvojčaťa a nasadení 5G sietí v sieťach VANET.