Test – Výsledky

1. Skratka VANET znamená

 1. Vehicular Autonomous Network
 2. Vehicular Ad-hoc Network
 3. Very Low Energy Ad-hoc Network

 

2. Siete typu VANET sa charakterizované

 1. premenlivou hustotou siete, mobilitou a výkonovými obmedzeniami
 2. variabilnou topológiou siete, mobilitou a nemennou hustotou siete
 3. variabilnou topológiou siete, mobilitou a premenlivou hustotou siete

 

3. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je správne?

 1. cestné jednotky (RSU) zohrávajú kľúčovú úlohu pri uľahčovaní komunikácie medzi vozidlami a infraštruktúrou (V2I) a medzi samotnými vozidlami a ostatným (V2X)
 2. palubné jednotky (OBU) sú zariadenia zabudované vo vozidle, ktoré umožňujú komunikáciu medzi vozidlom a infraštruktúrou (V2I) a medzi vozidlom a jeho vnútornými komponentmi (V2V)
 3. do vozidla je dômyselne vpletená sústava senzorov, ktoré pokrývajú široké spektrum technológií vrátane prijímačov GPS, kamier, LiDAR, radarov a ďalších
 4. v rámci uzlov vozidla pracujú palubné spracovateľské jednotky, ktorých úlohou sú kritické funkcie spracovania údajov, fúzie a rozhodovania

 

4. Pre komunikáciu V2X alebo V2I sa uvažuje s nasledovnými technológiami

 1. DSRC, IEEE 802.11p, 5G
 2. DSRC, WIMAX, 4G, 5G
 3. WIMAX, IEEE 802.11p, 3G, 4G, 5G

 

5. Architektúra sietí VANET je rozdelená do troch základných oblastí/domén (podľa IEEE 1471-2000 a ISO/IEC 42010):

 1. mobilná, sieťová, infraštruktúrna
 2. vozidlová, generická, infraštruktúrna
 3. vozidlová, generická, centrálna
 4. mobilná, generická, infraštruktúrna

 

6. Doména mobilných zariadení

 1. zahŕňa široké spektrum prenosných prístrojov, ako sú osobné navigačné zariadenia a smartfóny.
 2. zahŕňa primárne mobilné uzly ako automobily, autobusy a vlaky.
 3. zahŕňa širšiu sieťovú infraštruktúru vrátane verejného internetu a prvkov súkromnej siete.

 

7. Doména centrálnej infraštruktúry:

 1. v rámci tejto domény sú pozdĺž ciest strategicky umiestnené rôzne prvky, ako sú semafory a kamery.
 2. slúži ako rozhranie medzi vodičmi, cestujúcimi a vozidlovou sieťou.
 3. slúži ako nervové centrum pre prevádzku VANET, lebo sa tu nachádzajú centrá riadenia infraštruktúry, ako sú centrá riadenia dopravy (TMC) a centrá riadenia vozidiel.

 

8. Komunikácia typu V2V je komunikácia

 1. medzi vozidlami,
 2. medzi vozidlami a cestnou infraštruktúrou,
 3. medzi vozidlami a všetkým ostatným v architektúre.

 

9. Komunikácia medzi vozidlom a cloudom (V2C):

 1. Týka sa predovšetkým domény vo vozidle a zameriava sa na systémy, ktoré môžu monitorovať výkon vozidla vrátane kritických aspektov, ako je únava a ospalosť vodiča.
 2. Umožňuje zdieľanie dôležitých informácií a výstražných správ priamo medzi vozidlami.
 3. Tento typ komunikácie môže obsahovať množstvo informácií súvisiacich s dopravou, monitorovacie údaje a dokonca aj informačno-zábavné služby.

 

10. Ktoré tvrdenie o koncepcii digitálneho dvojčaťa v sieti VANET nie je správne?

 1. Koncepcia digitálneho dvojča v sieti VANET predstavuje vytvorenie dynamického virtuálneho dvojča fyzického vozidla, ktoré funguje v reálnom čase a prináša mnoho výhod.
 2. Toto dvojča nie len zvyšuje bezpečnosť a údržbu vozidla, ale aj personalizuje jazdný zážitok podľa používateľských preferencií.
 3. Digitálne dvojča pracuje ako virtuálny “klon” vozidla a jeho okolia v digitálnej oblasti.
 4. Tento klon funguje ako nepretržité zrkadlo, ktoré odzrkadľuje predchádzajúci stav fyzického vozidla.

 

11. Môže digitálne dvojča slúžiť ako účinný nástroj pre národnú bezpečnosť?

 1. Áno, lebo využitím mechanizmov detekcie a rozpoznávania objektov môžu orgány sledovať a identifikovať podozrivé osoby a vozidlá.
 2. Nie, lebo by sa tým obmedzila sloboda účastníkov dopravy.
 3. Áno, ale iba v prípade, keď sa jedná o digitálne dvojča policajného vozidla.

 

12. Čo nepatrí medzi výzvy v oblasti VANET sietí a digitálneho dvojčaťa?

 1. práca s veľkým množstvom generovaných údajov
 2. umiestnenie digitálneho dvojčaťa
 3. zabezpečenie údajov v rámci cestnej infraštruktúry proti kybernetickým útokom
 4. dostupnosť dynamických máp
 5. rozpoznávanie objektov na cestách počas noci